Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: +48 (22) 487 86 70

Dział Sprzedaży:
biuro@rbdo.pl
Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 118-165-16-57
Regon: 140741937

Regulamin

REGULAMIN RBDO
 
Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie pod adresem ochronadanych.niebieski.net oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.
 
W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70
 
 
§ 1 Zagadnienia wstępne
 
Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania produktu, opisanego w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.
 
§ 2 Przedmiot zakupu 
 
Przedmiotem zakupu jest  „Dokumentacja przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji”. Wydawcą projektu RBDO jest przedsiębiorstwo DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak, z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 21, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-165-16-57, Regon: 140741937.
 
 
§ 3 Specyfikacja produktu 
 
Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO z opcją konsultacji prawnej w zakresie prawidłowgo uzupełniania dokumentacji zawierająca:
 
1. Kompletny zestawy dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji (zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony na serwerze RBDO oraz dosłany listem poleconym CD).
2. Poradnik ochrona danych osobowych pod kontrolą
3. Kupującemu przysługuje uprawnienie do konsultacji podstawowych elementów związanych z wypełnieniem dokumentacji pod adresem faq@rbdo.pl w okresie do 6 miesięcy od złożenia zamówienia.
 
Dokumentacja (po prawidłowym ich uzupełnieniu) spełnia wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawczego do art. 39a wspomnianej ustawy.
 
Dokumenty stanowiące przedmiot produktu są gotowe do wypełnienia i wdrożenia – składają się na nie: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – Upoważnienie ASI, Polityka Bezpieczeństwa, Załącznik numer 1 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz pomieszczeń, Załącznik numer 2 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz zbiorów, Załącznik numer 3 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie do przetwarzania danych, Załącznik numer 4 do Polityki Bezpieczeństwa – Oświadczenie, Załącznik numer 5 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie wyznaczające ABI, Załącznik numer 6 do Polityki Bezpieczeństwa – Ewidencja osób upoważnionych, Załącznik numer 7 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień innym Podmiotom, Załącznik numer 8 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz podmiotów, którym powierzono dane, Załącznik numer 9 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą, Opis do pustych pól, oraz poradnik ochrony danych osobowych pod kontrolą. 
 
 
§ 4 Zawarcie umowy i płatności
 
1. Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl )
 
2. Nominalna cena sprzedaży dokumentacji RBDO, wynosi jednorazowo 399 zł + 23% VAT i upoważnia do wdrożenia dokumentacji w 1 podmiocie na zasadach określonych w par. §6.
 
3. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/sklep (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.
 
4.Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją przelewu.
 
5. W przypadku opcji płatność przez Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za produkt lub usługe RBDO dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji  znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
 
 
 
§ 5 Dane osobowe
 
Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.  
 
 
§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem
 
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.
 
§ 7 Postanowienia końcowe
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl
 
 
§ 8 Wejście w życie
 
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
 
 
REGULAMIN  DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA PAKIETU: ”RAZEM TANIEJ” -  699 ZŁ NETTO +23% VAT
 
1. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH Z REKOMENDACJAMI WDROŻENIA
2. AUDYT ZBIORÓW DANYCH
3. REJESTRACJA ZBIORÓW DO GIODO
 
 
§ 1 Zagadnienia wstępne
 
Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia produktów RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.
 
W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70
 
 
§ 2 Przedmiot Zamówienia
 
Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu usługi „RAZEM TANIEJ” –  1. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH  2. AUDYT ZBIORÓW DANYCH 3. ZGŁOSZENIE ZBIORÓW DANYCH DO GIODO. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.
 
§ 3 Zawarcie umowy
 
Zawarcie umowy zakupu usług, następuje poprzez złożenie zamówienia w sklepie rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl. Cena promocyjna produktu wynosi 699 zł netto ( + 23% VAT).
 
§ 4 Zasady Realizacji Usługi
 
Rozpoczęcie czynności wdrożeniowych następuje maksymalnie w ciągu 7 dni, od opłacenia usługi na wskazane konto w procesie zamówienia lub na podstawie faktury Pro Forma.
 
Realizacja zamówienia następuję w formie:
 
1. Wykonania audytu aktualnej sytuacji struktury Zleceniodawcy w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych.
 
2. Przesłanie dedykowanego kompletu dokumentów systemu przetwarzania danych osobowych z opisami i rekomendacjami ich prawidłowego uzupełnienia oraz wdrożenia przez Zleceniodawcę, zawierający wszystkie wymagane pozycje zgodne z rozporządzeniem do art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych – składają się na nie:
 
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – Upoważnienie ASI, Polityka Bezpieczeństwa, Załącznik numer 1 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz pomieszczeń, Załącznik numer 2 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz zbiorów, Załącznik numer 3 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie do przetwarzania danych, Załącznik numer 4 do Polityki Bezpieczeństwa – Oświadczenie, Załącznik numer 5 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie wyznaczające ABI, Załącznik numer 6 do Polityki Bezpieczeństwa – Ewidencja osób upoważnionych, Załącznik numer 7 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień innym Podmiotom, Załącznik numer 8 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz podmiotów, którym powierzono dane, Załącznik numer 9 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą, Opis do pustych pól, oraz poradnik ochrony danych osobowych pod Kontrolą.
 
3. Wykonanie czynności rejestracji zbiorów danych w rejestrze prowadzonym przez GIODO, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do niniejszej czynności.
 
4. W ramach zamówienia Zleceniodawcy przysługuje 6 miesięczny okres wsparcia prawnego dla osoby nadzorującej system ochrony danych w zakresie przetwarzania danych i wszelkich prawnych procedur z tym związanych.
 
§ 5 Dane osobowe
 
Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.  
 
 
§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem
 
Opracowane dokumentację są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl
 
 
§ 8 Wejście w życie
 
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku. 
 
 
 
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ I UŻYTKOWANIA APLIKACJI AODO
 
Postanowienie ogólne Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające korzystanie z aplikacji ochrony danych AODO, dostępnej pod adresem aodo.pl, jako usługi świadczonej przez DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937, zwanego w dalszej części Regulaminu – Wydawcą AODO. 
 
Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu korzystania z aplikacji AODO. W sprawach związanych z korzystaniem z aplikacji AODO zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@aodo.pl 
 
 
§ 1 Zagadnienia wstępne
 
Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania aplikacji ochrony danych AODO, opisanej w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.
 
 
§ 2 Zasady korzystania z aplikacji AODO
 
1. Aplikacja AODO, dostępna pod adresem aodo.pl - służy do zarządzania dokumentacją RBDO, jej archiwizacją, digitalizacją oraz aktualizacją oraz umożliwia wprowadzanie danych osobowych przez Użytkowników, w celu ich prawidłowej ewidencji.
2. Dane wprowadzone do aplikacji na koncie Użytkownika są dostępne wyłącznie dla Użytkownika. Wydawca AODO nie posiada wglądu do treści danych gromadzonych przez Użytkownika ani nie posiada środków i możliwości uzyskania dostępu do treści wprowadzanych danych.
3. Unikalne hasło nadane przy rejestracji przez Klienta jest dostępne wyłącznie dla Użytkownika i powinno podlegać należytej ochronie przez Użytkownika.
4. Wydawca AODO zobowiązuje się do zabezpieczenia systemu AODO, a w przypadku nieprzedłużenia okresu dostępu do aplikacji przez Użytkownika do trwałego zniszczenia konta wraz z wszelkimi danymi w terminie do 120 dni od wygaśnięcia aktywacji dostępu. 
 
 
§ 3 Specyfikacja produktu
 
1. W celu uzyskania dostępu do aplikacji AODO niezbędne jest zamówienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO lub innej usługi RBDO – na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien 
 
2. Użytkownicy aplikacji AODO, uzyskują okresowy dostęp do aplikacji AODO poprzez unikalny KOD dostępu i są zobowiązani do starannego i należytego zabezpieczenia dostępu do KODU oraz hasła. 
 
3. Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się dostęp do aplikacji AODO umożliwiającej zarządzanie najważniejszymi elementami systemu ochrony danych w podmiocie w tym szczególnie prowadzenie i ewidencja dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej ze wzorami dokumentacji RBDO na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien oraz funkcja ewidencji danych osobowych w Rejestrze Danych dostępna w aplikacji AODO, zgodna z rozporządzeniem do ustawy o ochronie danych osobowych, która umożliwia: 
 
§ 12 
Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie: (f6) 
a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie) 
b) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie) 
c) źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)
d) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych 
e) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych 
 
§ 13 
Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e. 
 
 
§ 4 Zasady okresowego dostępu do AODO oraz odnawianie abonamentu
 
1. Bezpłatny okres korzystania z aplikacji AODO, uzależniony jest od wykupionego pakietu dokumentacji RBDO lub usług RBDO oraz może być przedłużony na zasadach abonamentu zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach https://rbdo.com.pl/sklep/, w tym szczególnie: 
 
a. Do dokumentacji podstawowej RBDO – udostępniany jest bezpłatnie okres próbny dostępu do aplikacji AODO na 14 dni, z możliwością promocyjnych aktywacji, z gwarancją przedłużania dostępu na kolejny rok w cenach nie wyższych niż 99 zł netto + 23% VAT / 1 rok lub zgodnie z okresowymi ofertami promocyjnymi. 
 
b. Do usług z poziomu kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych oraz ofert szkoleniowych RBDO – Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji na 1 rok, z gwarancją przedłużania na kolejny rok w cenach nie wyższych niż 99 zł netto + 23% VAT / 1 rok lub zgodnie z okresowymi ofertami promocyjnymi. 
 
2. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji AODO po okresie bezpłatnego korzystania z okresowego dostępu, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji AODO przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia aktywacji. 
 
 
§ 5 Zawarcie umowy korzystania z aplikacji AODO w rocznym abonamencie
 
 
1. Zawarcie umowy aktywacji dostępu do aplikacji AODO, następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl). 
 
2. Nominalna cena sprzedaży dostępu do aplikacji AODO wynosi jednorazowo 99 zł netto + 23% VAT - upoważniając do korzystania z aplikacji przez okres 1 roku od daty zakupu. 
 
3. Ceny promocyjne abonamentów do aplikacji AODO z gwarancją utrzymania promocyjnych cen abonamentu dostępu na kolejny rok podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/sklep (cena netto + 23% VAT). 
 
4. Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia. 
5. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji AODO po okresie 1 roku korzystania, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji AODO przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 120 dni od daty wygaśnięcia aktywacji. 
 
 
§ 6 Dane osobowe Użytkownika
 
Jakiekolwiek informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji do aplikacji AODO będą przetwarzane jedynie w celu wykonywania funkcji administracyjnych aplikacji AODO. 
 
 
§ 7 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem
 
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego. 
 
 
§ 8 Postanowienia Końcowe
 
1. Rejestracja do aplikacji AODO oraz złożenie zamówienia na abonament do aplikacji AODO w sklepie dostępnym pod adresem rbdo.pl/sklep jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
2. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@aodo.pl 
 
3. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku
 
 
Zapraszamy do współpracy!

 

 

Data dodania: 2015-02-05 09:23:13


Zaufali nam m.in.


> Modyfikacja: codermax.pl